เทศบาลตำบลโคกกรวด
หน่วยตรวจสอบภายใน


นายศรายุทธ อาจารยานนท์
ปลัดเทศบาล

นางปวริศา ประดิษฐ์ค่าย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ