เทศบาลตำบลโคกกรวด
กองช่าง

นางสาวพิศมัย โสมาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นายภัคพล ยิ้มดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพิชิตชัย นาคะสุนทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน