เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติ..>>>


     โครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม..>>>


     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอให้ไปแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ....เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ....เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 สรุปผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศการจัดตั้งชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด
7 หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
10 แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกกรวด เรื่องการใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด พ.ศ...... เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.6เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายเทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าห้องน้ำ ตลาดบ้านโคกเพชร ม.14เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศให้เช่าห้องน้ำตลาดสด บ้านโคกเพชร หมู่ 14เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 1เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.1เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสุ จำนวน 52 รายการเทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 20
  2.  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีน) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  3.  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  4.  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการการแพทย์(คลอรีน) กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  5.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  6.  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  7.  ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  8.  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  9.  จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ รหัสครุภัณฑ์ 055-56-0022 กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  10.  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567(กองยุทธศาสตร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21

 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3-2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook/E-Service
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
กระดานถาม ตอบ
เลิฟซี ทราเวล โดย เลิฟซี ทราเวล 16 ก.ย. 66 0 42
เทศบาลตำบลโคกกรวดไม่ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงรายบ้างหร๋อคะ โดย ไอลดา 25 ก.ค. 66 0 117
สอบถามตำแหน่งว่าง โดย คุณจิราภรณ์ 19 เม.ย. 66 1 181
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

วีดีโอ กิจกรรม
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.254.173
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 73 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 73 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 23303 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 623288 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549